Dưới đây là các mẫu giá đỡ card màn hình (VGA), giúp cho card không bị xệ (lâu ngày dẫn tới chạm nguồn).

Bao gồm các mẫu cơ bản chỉ đỡ card và các mẫu cao cấp được trang bị đèn led ARG.