Kênh Tin Học có sẵn các loại laptop cũ tại Long Xuyên như, bao gồm laptop gaming, đồ họa, văn phòng, v.v…

Vui lòng liên hệ: 0907.627.986 (Mr. Nghĩa)