Bàn nâng hạ hoặc bàn công thái học có thể tùy chỉnh độ cao khi bạn thay đổi tư thế ngồi hoặc đứng, chống gù lưng, đau thắt lưng và tạo cảm giác thoải mái.


Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về bạn nâng hạ, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn. Hotline: 0907.263.278